Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Szkolne obchody Światowego Dnia ziemi

21 kwietnia uczniowie naszej szkoły świętowali  Dzień Ziemi. Tego dnia na zajęciach z wychowawcą zostały przeprowadzone pogadanki dotyczące konieczności dbania o środowisko naturalne i utrzymanie go w jak najlepszym stanie – Co możesz zrobić na Światowy Dzień Ziemi i nie tylko?

Uczniowie kl. 6a i 8c wykonali ulotki informacyjne i plakaty zachęcające do działań na rzecz ochrony środowiska lokalnego oraz całej naszej planety. Prace uczniów zostały zaprezentowane na wystawie na korytarzu szkolnym. Aby z ideą obchodów Dnia Ziemi zapoznać społeczność lokalną, uczniowie

kl. 6b i 8a wraz z wychowawcami przeszli ulicami Gaworzyc, rozdając mieszkańcom ulotki informacyjne pod hasłem ,, Małe rzeczy wykonywane przez wiele osób mają duże znaczenie! Uczniowie zebrali również zalegające przy ulicy śmieci.Pozostali uczniowie klas 4-7  tego dnia wraz z wychowawcami zadbali o przyrodę i porządek terenu wokół szkoły. Zostały zebrane śmieci oraz wyplewione chwasty wokół drzew. Punktem kulminacyjnym było oczyszczenie oczka wodnego i posadzenie roślin wokół  niego.

Akcja cieszyła się dużym zaangażowaniem ze strony uczniów. Miała na celu wzbudzenie zainteresowania stanem środowiska lokalnego oraz podjęcie działań na rzecz jego ochrony.

Chętni uczniowie udokumentowali również prace na rzecz Ziemi we własnym domu, ogrodzie praz włączając się w akcje charytatywne (sadzenie drzew) – przesyłali zdjęcia, kolaże ze swojej działalności.

Więcej zdjęć w linku:

https://photos.app.goo.gl/3QSpFgoGXrbZJcaf8

Światowy Dzień Ziemie. Na zdjęciu gazetka informacyjna przypominająca o Światowym Dniu Ziemi pod hasłem ,,Zainwestuj w Naszą Planetę".
Światowy Dzień Ziemi
Światowy Dzień Ziemi. Na zdjęciu uczniowie robiący porządek przy szkolnym oczku wodnym.
Światowy Dzień Ziemi
Światowy Dzień Ziemi.  Na obrazku uczniowie klasy 5 a podczas spaceru
Światowy Dzień Ziemi.
Światowy Dzień Ziemi. Dziewczynka na zdjęciu wyrzuca się do odpowiednich pojemników.
Światowy Dzień Ziemi