Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Podstawowe informacje o Szkole Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego
w Gaworzycach w języku łatwym do czytania (ETR – Easy To Read