Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Gramy Zmysłami”- Kodowanie sensoryczne.

Miesiąc marzec i kolejne zadanie z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami”. Tym razem naszym zadaniem było „kodowanie sensoryczne”. Uczniowie
z grupy zajęć sensorycznych wykonali rysunek królika za pomocą zakodowanych kolorowych nakrętek. Każda nakrętka miała swoją cyfrę, która była zapisana na kartce z królikiem. Uczniowie bardzo rzetelnie podeszli do zadania i wykonali je
z dużym zaangażowaniem.

Uczeń koloruje swojego królika.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Gramy Zmysłami”- Kodowanie sensoryczne.
Uczeń trzyma w rękach swoją pracę pokolorowanego królika.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Gramy Zmysłami”- Kodowanie sensoryczne.
Uczeń koloruje królika według wzoru.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Gramy Zmysłami”- Kodowanie sensoryczne.
Uczeń prezentuje swojego pokolorowanego królika.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Gramy Zmysłami”- Kodowanie sensoryczne.
Uczeń trzyma w rękach pokolorowanego królika,
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Gramy Zmysłami”- Kodowanie sensoryczne.
Uczeń prezentuje swojego namalowanego królika, uczeń  uśmiecha się.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Gramy Zmysłami”- Kodowanie sensoryczne.
Uśmiechnięta uczennica  prezentuje swojego namalowanego króilika.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Gramy Zmysłami”- Kodowanie sensoryczne.
Na zdjęciu widać wszystkie prace uczniów, pokolorowane króliki.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Gramy Zmysłami”- Kodowanie sensoryczne.