Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Zdęcie napisem ostatnie pożegnanie- informacja o pogrzebie wieloletniego nauczyciela szkoły w Gaworzycach pana Józefa Chocianowskiego.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego,

emerytowanego nauczyciela naszej szkoły

ŚP

PANA JÓZEFA CHOCIANOWSKIEGO

Żegnamy oddanego pedagoga i wychowawcę wielu pokoleń dzieci.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 04 lutego o 14.00 na cmentarzu w Głogowie o/ Brzostów.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

    Dyrekcja,  Pracownicy i Uczniowie

Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Gaworzycach