Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Cele zajęć:

  1. Poznanie współzależności człowieka, środowiska i zjawisk przyrodniczych.
  2. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiazywania problemów.
  3. Poznanie różnych środowisk przyrodniczych.
  4. Kształtowanie prawidłowej postawy ekologicznej.
  5. Kształtowanie prawidłowej postawy na temat zjawisk przyrodniczych.
  6. Kształtowanie w umysłach uczniów prawidłowych nawyków obcowania z przyrodą.
  7. Umożliwienie uczniom zdobywania w naturalnym otoczeniu praktycznych umiejętności z przyrody.
Na zdjęciu stoi trzech uczniów, w rękach trzymają pojazdy wykonane z materiałów  materiałów do recyklingu.
Warsztaty przyrodnicze- Ekopojazdy wykonane przez uczniów kl. 4b.
Na zdjęciu stoją trzy dziewczynki. dziewczynka, która stoi w środku trzyma zielnik z żółta okładką. Zielnik został wykonany w ramach warsztatów przyrodniczych.
Warsztaty przyrodnicze-  zielnik Gminy Gaworzyce wykonany przez uczniów kl. 4b.

Więcej zdjęć w linku: https://photos.app.goo.gl/jKuh2KREmRnkvBjs6