Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Książki otrzymane od fundacji Powszechnego czytania w ramach akcji "Książka chroni".

Serdecznie dziękujemy Fundacji Powszechnego Czytania, która w ramach akcji „Książka chroni” przekazała nieodpłatnie naszej bibliotece szkolnej książki dla dzieci w języku ukraińskim.

Nasi uczniowie, którzy pochodzą z Ukrainy bardzo ucieszyli się  z możliwości czytania w swoim języku. Odwiedzają oni naszą bibliotekę i bardzo chętnie wypożyczają oraz czytają książki zarówno w swoim ojczystym języku jak i w języku polskim.

Uczniowie, którzy pochodzą z Ukrainy czytają książki w swoim ojczystym języku. Zdjęcie nr 2  Książki w języku ukraińskim otrzymane nieodpłatnie od Fundacji Powszechnego Czytania.
Książki od Fundacji Powszechnego Czytania- akcja “Książka chroni”.
Odwiedziny uczniów pochodzących z Ukrainy w bibliotece szkolnej. Czytanie przez nich książek ufundowanych przez Fundację Powszechnego Czytania w ramach akcji "Książka chroni".
Książki od Fundacji Powszechnego Czytania- akcja “Książka chroni”.
Na zdjęciu widać książki w języku ukraińskim otrzymane nieodpłatnie od Fundacji Powszechnego Czytania.
Książki od Fundacji Powszechnego Czytania- akcja “Książka chroni”.