Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Na kolejnych zajęciach uczniowie utrwalali słownictwo związane z jedzeniem oraz wyrażali upodobania żywieniowe za pomocą czasownika I like… (lubię) i I don’t like… ( nie lubię).

Uczeń wybiera obrazek związany z jedzeniem  i wrzuca go do pudełka z napisem 'Lubie" albo "nie lubię".
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego.

Więcej zdjęć w linku: https://photos.app.goo.gl/cWfBopo17jypJRpB6