Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Uczniowie klas 1-3 podczas spotkania z policjantami słuchają, jak bezpiecznie zachowywać się w ruchu drogowym.

Dnia 28 listopada odbyło się spotkanie uczniów z policjantami. Policjanci spotkali się
z uczniami klas I-III. Na to spotkanie przyszedł tez policyjny miś. Pogadanka dotyczyła głownie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zagrożeń jakie mogą spotkać dzieci  w drodze do szkoły i w czasie powrotu,  niebezpieczeństw pojawiających się w sytuacji: gdy dziecko zostaje samo w domu oraz poinstruowano jak zachowywać się w przypadku ataku przez osoby dorosłe i obce. Policjant przypomniał także o konieczności noszenia elementów odblaskowych po zmroku. Podczas prelekcji uczniowie słuchali z dużym zainteresowaniem i zgłaszali mnóstwo własnych pytań, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.  

Na zdjęciu widać Panów policjantów oraz policyjną maskotkę.
Spotkanie z policjantami na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Klasy I - III na swoim segmencie w oczekiwaniu na spotkanie z policjantami.
Spotkanie z policjantami na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Klasy I - III na swoim segmencie w oczekiwaniu na spotkanie z policjantami.
Spotkanie z policjantem na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Na koniec spotkania policyjna maskotka pożegnała się z naszymi uczniami przybijając im łapy.
Spotkanie z policjantami na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Na zdjęciu stoi policyjna maskotka i dwie dziewczynki. Policyjna maskotka żegna się z dziećmi.
Spotkanie z policjantami na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.