Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych.

W klasie 7 a zajęcia projektowe obchodziliśmy świętując Święto Niepodległości. Uczniowie zaznaczali punkty w układzie współrzędnych i utworzyli piękny rysunek naszego symbolu narodowego – Orła. Utrwaliliśmy sobie jak zaznaczać punkty na osi odciętych i rzędnych.

Cechy podzielności liczb.

W ramach projektu wybraliśmy się przed szkołę i ćwiczyliśmy cechy podzielności liczb przez dwa. Już od najmłodszych lat dzieci poznają co to jest wielokrotność liczby – my ćwiczyliśmy na darach jesieni. Dzięki zabawie na świeżym powietrzu zrozumienie zadania nie stanowiło problemu.

Uczniowie zaznaczyli punkty na osi odciętych i rzędnych oraz połączyli kolejno kropki tworząc kontury naszego symbolu narodowego Orła Białego.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w klasie 7a.

Dzieci układają żołędzie w rzędzie po dwie sztuki, tworząc liczby parzyste odpowiadające ilości żołędzi.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach 1-3.
Dziewczynka ułożyła dwa żołędzie w czterech rzędach, tworząc kompozycje z ośmiu żołędzi.
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki w kasach 1-3.

Na chodniku leży osiem żołędzi ułożonych w czterech rzędach po dwie sztuki.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w klasach 1-3.