Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Gry planszowe na zajęciach z języka angielskiego to cenne ćwiczenie pomagające uczniom w nauce słownictwa i komunikacji. Nauka języka angielskiego poprzez zabawę – gry po angielsku- to świetny sposób do szybszego zapamiętania i utrwalenia słownictwa.

Wyzystanie gry planszowej na zajęciach  dydaktyczno - wyrównawczych języka angielskiego, uczeń odkrywa kartę w celu wykonania zadania.
Wykorzystanie gry planszowej na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych języka angielskiego.

Wykorzystanie gry planszowej na zajęciach  dydaktyczno - wyrównawczych języka angielskiego, uczennica odkrywa kartę w celu wykonania zadania.
Wykorzystanie gry planszowej na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych języka angielskiego.

Więcej zdjęć w linku: https://photos.app.goo.gl/cWfBopo17jypJRpB6