Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Akcja #Szkoła Pamięta- uczniowie Szkolnego Klubu Wolontariusza sprzątają opuszczone i zaniedbane groby.

Jak co roku wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz reprezentanci Samorządu Uczniowskiego uporządkowali opuszczone groby na cmentarzu w Gaworzycach. Jest to akcja, która uczy młode pokolenie szacunku do przeszłości, poczucia obowiązku  oraz lokalnego patriotyzmu. Na uprzątniętych grobach postawiono znicze, które zostaną zapalone 1 listopada.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję.

Akcja #Szkoła Pamięta- posprzątany przez uczniów grób.
Akcja #Szkoła Pamięta.
Akcja #Szkoła Pamięta - posprzątany przez uczniów grób.
Akcja #Szkoła Pamięta.
Akcja #Szkoła Pamięta- zdjęcie zaniedbanego grobu.
Akcja #Szkoła Pamięta.
Akcja #Szkoła Pamięta- dziewczynki z klasy 6 b sprzątają opuszczony i zaniedbany grób.
Akcja #Szkoła Pamięta
Akcja #Szkoła Pamięta- dziewczynki z kasy 6 b sprzątają zaniedbany grób.
Akcja #Szkoła Pamięta.
Akcja #Szkoła Pamięta - zdjęcie zaniedbanego grobu.
Akcja #Szkoła Pamięta.
Akcja #Szkoła Pamięta- zdjęcie zaniedbanego grobu.
Akcja #Szkoła Pamięta.
Akcja #Szkoła Pamięta- zdjęcie zaniedbanego grobu.
Akcja #Szkoła Pamięta.
Akcja #Szkoła Pamięta- zdjęcie grobu uprzątniętego prze z uczniów.
Akcja #Szkoła Pamięta.
Akcja #Szkoła Pamięta- zdjęcie uprzątniętego prze uczniów grobu.
Akcja #Szkoła Pamięta.
Akcja #Szkoła Pamięta- zdjęcie zaniedbanego grobu.
Akcja #Szkoła Pamięta.