Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Konkurs "Kierunek - bezpieczeństwo!" Zaprojektuj Pereonowo.

STWÓRZ SUPERBEZPIECZNE MIASTECZKO PERONOWO I WYGRAJ NIESAMOWITE NAGRODY!

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II” realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Zwycięska praca stanie się elementem wideomappingu 3D, który zostanie wyświetlony podczas wydarzenia edukacyjnego w grudniu 2022 r. Szkoła, która przygotuje najlepszy projekt, otrzyma niesamowite nagrody – nowoczesny plac do ćwiczeń i zabaw oraz wyjazd na zieloną szkołę! Weź udział w konkursie „Kierunek – Bezpieczeństwo” Kampanii Kolejowe ABC II! Stwórz Super Bezpieczne miasteczko Peronowo i wygraj niesamowite nagrody! Termin rejestracji zgłoszeń został wydłużony do 15 listopada 2022r.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I-VI szkół podstawowych z całej Polski. Zadaniem jest wykonanie przez zespół pracy plastycznej przedstawiającej Peronowo, czyli miasteczko, w którym mieszka nosorożec Rogatek, bohater Kampanii Kolejowe ABC, wraz ze swoimi przyjaciółmi. Spośród wszystkich nadesłanych prac wybierzemy najlepszą, która pojawi się jako element wideomappingu 3D na budynku podczas wydarzenia edukacyjno-informacyjnego zaplanowanego na grudzień 2022r.

Praca musi zawierać widoczną postać nosorożca Rogatka, logo Kampanii Kolejowe ABC II oraz sytuację pokazującą bezpieczne zachowanie na terenach kolejowych (np. na peronach, w pobliżu torów, przed przejazdem kolejowo-drogowym).

Zwycięski zespół otrzyma:

plac do zabaw i ćwiczeń w szkole, do której uczęszczają autorzy zwycięskiej pracy, wyjazd na 3-dniową zieloną szkołę.

Pięć wyróżnionych zespołów otrzyma:

  • plac do zabaw i ćwiczeń w szkole, do której uczęszczają autorzy zwycięskiej pracy,
  • wyjazd na 3-dniową zieloną szkołę.

Pięć wyróżnionych zespołów otrzyma:

  • zestaw urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w szkołach, do których uczęszczają autorzy wyróżnionych prac.

Dla wszystkich uczestników wyjątkowe opaski na rękę.

Dodatkowo wybranych zostanie pięć prac ze szkół, które wysłały zgłoszenie do udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach Kampanii Kolejowe ABC II. W placówkach, w których zostaną przygotowane prace UTK przeprowadzi lekcje bezpieczeństwa w pierwszym kwartale 2023 roku.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Na prace konkursowe czekamy od 1 września do 15 listopada 2022 r. do godz. 23.59.

Więcej informacji w linku: https://kolejoweabc.pl/kierunek-bezpieczenstwo/

W załączniku regulamin konkursu: