Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

W załączniku znajduje się zarządzenie Wójta Gminy Radwanice w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.