Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

W ramach projektu Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce organizowane są dla uczniów rożne zajęcia. Jednym z nich są gry matematyczne. Na zajęciach uczniowie ćwiczą tabliczkę mnożenia kartami matematycznymi na sportowo.

Tabliczka mnożenia na sportowo - karty matematyczne.
Tabliczka mnożenia na sportowo – karty matematyczne.
Gry matematyczne na sportowo.
Gry matematyczne na sportowo.
Tabliczka mnożenia na sportowo- karty matematyczne.
Tabliczka mnożenia na sportowo- karty matematyczne.