Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Ewakuacja uczniów i pracowników szkoły podczas próbny alarm przeciwpożarowy.

30 września w trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole przeprowadzony został  próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły przy współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej  w Gaworzycach.

Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu – 3 długich dzwonków uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły i udali się miejsce zbiórki, czyli boisko szkolne. Nauczyciele na podstawie dziennika przekazali p. Dyrektor prowadzącej akcję ewakuacyjną informacje dotyczące stanu liczebności klas. Strażacy sprawdzili budynek szkoły, czy zostały zachowane wszystkie środki bezpieczeństwa w razie ewakuacji. Takie alarmy próbne to bardzo ważne kwestie, które przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.

Próbny alarm przeciwpożarowy- uczniowie udają się na miejsce zbiórki.
Próbny alarm przeciwpożarowy.
Próbny alarm przeciwpożarowy.- strażak Ochotniczej Straży Pożarnej sprawdza budynek szkoły.
Strażak Ochotniczej Straży Pożarnej sprawdza budynek szkoły.

Więcej zdjęć z próbnego alarmu przeciwpożarowego w linku: https://photos.app.goo.gl/AZ5AkKqLg2QSAfi87