Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

W załączniku znajduje się list Ministra Edukacji i Nauki z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023.
W liście minister Przemysław Czarnek przedstawił działania MEiN
związane z nowoczesną edukacją oraz zmianami, które pojawią się
wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.