Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Podstawą do wydania bloczka na obiady od września będzie złożenie nowej deklaracji na obiady.

Dzieci, które będą zgłoszone do 9 września 2022 r. będą uczęszczały na obiady od 12 września 2022 r.,

natomiast pozostałe zgłoszenia rozpoczną dożywianie od następnego nowego tygodnia.

OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD 12 września 2022 r.

Opłata za wrzesień 2022 r.: płatnych 15 dni  x 4,60 zł.= 69,00 zł. 

Opłaty za m-c wrzesień prosimy uiszczać do dnia 16 września 2022 r.

NR KONTA BANKOWEGO:

95 8649 1060 2007 7000 0114 0007