Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Zestaw podręczników do religii

Rok szkolny 2022/2023

Klasa I – Poznaję Boży świat K.Mielnicki, E.Kondrak, J.Snopek

Klasa II – „Odkrywam królestwo Boże” K.Mielnicki, E.Kondrak

Klasa III – „Poznaję Jezusa” K.Mielnicki, E.Kondrak (książka + ćwiczenie)

Klasa IV – „Miejsce pełne BOGactw” K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek (książka + ćwiczenie)

Klasa V – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” K.Mielnicki, E.Kondrak, A.Sętorek (książka + ćwiczenie)

Klasa VI – „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” K.Mielnicki, E.Kondrak, A.Sętorek (książka + ćwiczenie)

Klasa VII – „Szczęśliwi, którzy czynią dobro” K.Mielnicki, E.Kondrak, A.Sętorek (książka+ ćwiczenie)

Klasa VIII – „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” K.Mielnicki, E.Kondrak, A.Sętorek (książka)