Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Przywozy do szkoły bez zmian

Godz. 8:05  klasy I – spotkanie z wychowawcami (kl. Ia sala nr C-01;  kl. Ib sala nr C-07)
Klasy II – VIII wyjście z wychowawcami do kościoła

godz. 8:15 Msza Św. w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Gaworzycach

godz. 9:15 APEL + Pasowanie uczniów klas pierwszych

około godz. 9:45 spotkania z wychowawcami

ODWOZY klasy V-VIII godz. 10:00; klasy I-IV godz. 11:00