Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

W kwietniu i w maju uczniowie naszej szkoły w ramach projektu “Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Gaworzyce”, uczestniczyli w wyjazdach do Wrocławia do Hydropolis. Uczestnicy wyjazdu zwiedzali wystawy tematyczne, a brali udział warsztatach łączących zagadnienia chemii, fizyki oraz ochrony środowiska.