Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Przewodniczący:  Grzegorz Bober

Zastępca: Matylda Galus

Sekretarz: Aleksandra Boczula

Opiekun SU

Sywlia Wiśniewska

Agnieszka Samul – reporterka gazetki “Szkolny Nius”

Rzecznik Praw Ucznia:  Aleksandra Biernacka 

Opiekun sztandaru szkoły i administrator strony szkolnej: Justyna Szymańska-Mały