Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2021/2022

Dni ustawowo wolne od pracy:
• Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021 r. (poniedziałek)

• Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r., (czwartek)

• Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2021 r. (sobota, niedziela)

• Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r. (sobota)

• Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r. (czwartek)

• Poniedziałek Wielkanocny –  18 kwietnia 2022 r.

• Święto Pracy – 1 maja 2022 r. (niedziela)

• Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2022 r. (wtorek)

• Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r. (czwartek)

Dni wolne ustalone przez Dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego

24,25,26 maja 2022r. (wtorek, środa, czwartek)- Egzamin Ósmoklasisty

15 październik 2021 r.- piątek

12 listopada 2021 r.- piątek

07 stycznia 2022 r.- piątek

02 maja 2022 r.- poniedziałek

17 czerwca 2022 r.- piątek