Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Innowacja pedagogiczna "Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki".

Uczniowie klasy 2a oraz 3a z entuzjazmem przystąpili  do realizacji zadań z II modułu „Bądź dobry dla zwierząt”. Jako inspirację do realizacji powyższego modułu uczniowie klasy 2a wybrali lekturę H. Loftinga „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”, natomiast uczniowie klasy 3a czytali lekturę M. Pałasza „Sposób na Elfa”.  

W ramach projektu na zajęciach uczniowie wykonali w Dniu Pizzy – 9 lutego „pizzę lekturkową”. Przedstawili w ten sposób najciekawsze przygody z lektury oraz uporządkowali chronologicznie przebieg wydarzeń. Został wykonany również karmnik, który posłużył uczniom do obserwacji ptaków z bliska.

Zorganizowano także zbiórkę karmy dla potrzebujących zwierząt ze schroniska. Celem tej akcji była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku oraz kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt.

W załącznikach znajdują się potwierdzenia realizacji II modułu w ramach innowacji “Lekturki spod chmurki”

Koordynatorzy innowacji

Bożena Kiwacka

Iwona Rygiel

Agnieszka Samul

Przedstawia uczniów kl. 2a, którzy malują kolorowymi kredkami na szarym papierze lekturkową pizzę,  czyli przygody z książki "Doktor Dolittle i jego zwierzęta ". Przygody te umieszczone są w kole, podzielonym na 8 części. Praca ma kształt pizzy.
Innowacja pedagogiczna „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”
Przedstawia uczniów kl. 2a, którzy malują kolorowymi kredkami na szarym papierze lekturkową pizzę,  czyli przygody z książki "Doktor Dolittle i jego zwierzęta ". Przygody te umieszczone są w kole, podzielonym na 8 części. Praca ma kształt pizzy.
Innowacja pedagogiczna „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”
Przedstawia chłopców z kl. 3a, którzy naklejają chronologicznie kolejność wydarzeń lektury "Sposób na Elfa". Białe karteczki z wydarzeniami naklejane są na dużym, szarym papierze.
Innowacja pedagogiczna „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”
Przedstawia uczniów kl. 3a trzymających biały brystol z przyklejonymi zielonymi karteczkami z cechami opiekunów zwierząt.
Innowacja pedagogiczna „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”