Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Ważna informacja dla uczniów klas ósmych

Poniżej przekazujemy informację o udostępnieniu na stronie internetowej CKE materiałów dotyczących

 stresu egzaminacyjnego przeznaczonych dla uczniów 8. klasy szkoły podstawowej.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/stres-egzaminacyjny-materialy-dla-uczniow-rodzicow-i-nauczycieli/

Materiały obejmują:

    *    Poradnik dla ósmoklasisty 
    *    Narzędziownik dla ósmoklasisty
    *    Zalecenia dla ósmoklasisty
    *    Poradnik dla rodziców
    *    Scenariusze zajęć dla nauczycieli

Kontakt:

          OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU

          ul. Tadeusza Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław

          tel: 717851894

          fax: 717851866

          oke.wroc.pl

sekretariat@oke.wroc.pl