Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Klasa 1

PODRĘCZNIK – “Poznaję Boży świat”
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

Klasa 2

PODRĘCZNIK – „Odkrywam królestwo Boże”
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa 3

PODRĘCZNIK – „Poznaję Jezusa” 
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

ZESZYT ĆWICZEŃ „Poznaję Jezusa” 
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa 4Nowy podręcznik i ćwiczenia

PODRĘCZNIK: „Odkrywam życie z Jezusem” – Podręcznik do nauki religii – AZ-1-01/18 z dnia 19.09.2018
autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,

ZESZYT ĆWICZEŃ: „Odkrywam życie z Jezusem” – Zeszyt ćwiczeń – AZ-1-01/18 z dnia 19.09.2018 autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa 5

PODRĘCZNIK: „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

ZESZYT ĆWICZEŃ: “Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, A. Sętorek

Klasa 6

PODRĘCZNIK: „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

ZESZYT ĆWICZEŃ: „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, A. Sętorek

Klasa 7

PODRĘCZNIK: „Szczęśliwi, którzy czynią dobro” 
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

ZESZYT ĆWICZEŃ: „Szczęśliwi, którzy czynią dobro” 
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, A. Sętorek

Klasa 8Nowy podręcznik i ćwiczenia

PODRĘCZNIK: „Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość” – Podręcznik do religii 
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak,

ZESZYT ĆWICZEŃ: „Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość” – Zeszyt ćwiczeń
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak,