Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Informacja o konkursie na dyrektora szkoły.

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu  Szkolno- Przedszkolnego w Radwanicach (ul. Tenisowa 1, 59-160 Radwanice), dla którego organem prowadzącym jest Gmina Radwanice. Zarządzenie wraz z
ogłoszeniem znajduje się w załączniku.