Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Informacja na temat zebrania dla rodziców dzieci przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Dnia 14.06.2023r. (środa) o godz. 1600 odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczną naukę w klasie I Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.

Serdecznie zapraszam