Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Spotkanie warsztatowo-informacyjne dla uczniów klas ósmych z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach „Ścieżka zawodowa – jak podjąć trafną decyzję”

„ŚCIEŻKA ZAWODOWA – JAK PODJĄĆ TRAFNĄ DECYZJĘ”

Dnia 30 marca 2023r. doradcy zawodowi PUP w Polkowicach przeprowadzili spotkanie warsztatowo-informacyjne dla uczniów klas ósmych naszej szkoły w siedzibie Starostwa Powiatowego w Polkowicach. Jego celem była pomoc w podjęciu trafnej decyzji edukacyjno-zawodowej.

Podczas tego spotkania omówiono świadome planowanie kariery zawodowej. Chętni uczniowie wykonali testy mające na celu określenie predyspozycji zawodowych oraz ich samooceny. Dodatkowo uczniowie mieli możliwość indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy. Młodzież dowiedziała się również, że warto wykorzystywać szanse pojawiające się w ich życiu, aby korzystać ze swoich mocnych stron i realizować swoje potrzeby zawodowe.

Uczniowie uczestniczą w spotkaniu z doradcą zawodowym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Polkowicach. W tle widać flagi Polski oraz Unii Europejskiej. Za uczniami znajduje się duże okrągłe okno.
Spotkanie warsztatowo-informacyjne dla uczniów klas ósmych z doradcami zawodowymi powiatowego urzędu pracy w Polkowicach- „Ścieżka zawodowa – jak podjąć trafną decyzję”.
Podczas spotkania informacyjno-warsztatowego doradcy zawodowi podchodzą do uczniów i prowadzą indywidualne konsultacje. Za uczniami znajdują się rzędy krzeseł  oraz duże przestronne okna. Sala konferencyjna bardzo nowoczesna.
Spotkanie warsztatowo-informacyjne dla uczniów klas ósmych z doradcami zawodowymi powiatowego urzędu pracy w Polkowicach- „Ścieżka zawodowa – jak podjąć trafną decyzję”.