Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach informuje, że w ramach wsparcia finansowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach odbędą się konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży.

  Harmonogram konsultacji:

– 28.02.2023 r. od 14.00 do 19.00

– 28.03.2023 r. od 14.00 do 19.00

– 25.04.2023 r. od 14.00 do 19.00

– 30.05.2023 r. od 14.00 do 19.00

– 27.06.2023 r. od 14.00 do 19.00

Osoby zainteresowane wsparciem psychologa proszone są o kontakt tel. 76 8316 267 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poczta@gopsgaworzyce.pl