Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Jest nam bardzo miło poinformować, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 4320 zł  na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia biblioteki w ramach Priorytetu 3 – Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025. Dzięki tym środkom będziemy mogli spełniać „czytelnicze marzenia” naszych uczniów.

Program ten ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, uatrakcyjnienie księgozbioru, wzmocnienie potencjału i roli biblioteki szkolnej. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych oraz wzmacnianie aktywności czytelniczej wśród dzieci w wieku szkolnym.

Zapraszamy całą społeczność szkolną do aktywnego udziału w tworzeniu listy zakupów. Swoje propozycje tytułów, które chcielibyście przeczytać zimową porą, możecie wrzucać do „skrzynek życzeń czytelniczych”, które znajdują się na głównym korytarzu szkolnym oraz na segmencie klas I-III. Swoje „literackie zachcianki” możecie również zgłaszać w szkolnej bibliotece.

 Koordynator Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa